Taimenen ja lohen alamitatUusi kalastuslaki ja - asetus astui voimaan 1.1.2016. Tämä aiheuttaa muutoksia kalojen alamittoihin.

Näsijärven kalatalousalueella voimassa olevat alamitat:

 • Rasvaevällinen lohi vähintään 60 cm
 • Rasvaeväleikattu taimen vähintään 50 cm
 • Rasvaeväleikattu lohi vähintään 60 cm
 • Rasvaevällinen taimen on rauhoitettu kalastuslaki ja -asetuksen mukaan

 • Kuhan alamitta vähintään 42 cm.

  Alamitta mitataan leuan kärjestä suoraksi ojennetun ja yhteen puristetun pyrstönevän kärkeen mitattuna.

  Alamittainen kala on vapautettava välittömästi veteen elävänä tai kuolleena.

  Pyyntiä on vältettävä sellaisilla alueilla, joilla tiettynä aikana esiintyy runsaasti alamittaisia istukkaita, esim. istutuspaikkojen läheisyydessä.