Kalastusluvat


1. Näsijärven kalatalousalueen yhtenäislupa

Näsijärven kalatalousalueen yhtenäisluvalla voit harrastaa uistelua ja heittokalastusta koko Näsijärven vesialueella.

Yhtenäislupaan eivät kuulu seuraavat vesialueet:

 • Paarlahti
 • Vankavedellä Kukkulanselkä ja Kosken osakaskunnan vesialue
 • Tammerkoski
 • Murolekoski
 • Pienet lupakarttaan merkityt lahtivedet


 • Luvan piiriin kuulumattomat vesialueet on merkitty Lupa-aluekarttaan, joka on nähtävissä Näsijärven kalatalousalueen kotisivuilla. Lupaan ei liity vaparajoituksia.

  Luvan hinta on 60 euroa kalenterivuodelta.Viikkolupa maksaa 20 euroa.

  Luvan hinta rajoitettu 3 vapaa 30 euroa kalenterivuodelta.

  Alle 18-vuotiaille lupa on vastaavasti 30 euroa kalenterivuodelta ja 10 euroa viikolta.

  Luvanmyyntipaikat

  2. Virkistyskalastuskohteet

  Näsijärven kalatalousalueella toimivat koskikalastuskohteina Tammerkoski ja Karjulankoski. Lohikaloja voi pilkkiä talvisin Junkkarinjärvestä Parkkuussa.

  Virkistyskalastuskohteiden tiedot ja luvat löytyvät Kalapassin www-sivuilta